Stranica so napisi

Проект „Евакуација“

Денес во ООУ „Дебрца“ с. Белчишта започна реализацијата на проектот-показна вежба: „Евакуација од пожар и укажување прва помош“ со првата фаза, презентација на учениците за тоа како настануваат пожарите, што е важно да се знае за да се избегне пожар Повеќе …

Проекти од ООУ „Дебрца“ наградени со Европска ознака за квалитет

Проектите од е Твининг програмата на кои учествуваа наставничките Македонка Мувческа Кузмановска и Билјана Трајкоска и нивните ученици, „Математичко патување низ историјата и науката“ и „Жива митологија“ беа наградени со Европска ознака за квалитет. Тоа значи дека нашата работа, работата Повеќе …

СООПШТЕНИЕ за учениците од Прво одделение

Се известуваат родителите и учениците за прво одделение учебна 2021-2022 година да бидат присутни на 1 Септември 2021 г. во централното училиште во с.Белчишта во 9 часот, поради одржување на мала свечена церемонија по повод започнувањето на новата учебна година.

Учество во Е твининг проект- „Математичко патување низ природата и историјата“

Под менторство на наставничките Македонка Мувческа Кузмановска и Билјана Трајкоска, наш тим составен од ученици од шесто и осмо одделение од с. Белчишта: Мартина Цветаноска, Никола Дукоски, Петар Левски, Јасна Петреска и Вероника Спироска, беше дел од меѓународниот е твининг Повеќе …

Учество во Е твининг проект- „Жива митологија“

Под менторство на наставничките Македонка Мувческа Кузмановска и Билјана Трајкоска, наш тим составен од шест ученици од седмо, осмо и деветто одделение од с. Белчишта и с. Лешани: Бисера Огненоска, Иван Бимбилоски, Јасна Петерска, Вероника Спироска, Андријана Огненоска и Јана Повеќе …

„Креативни пријатели со допишување“ Creative Penpals

Нашето училиште учествуваше во еТвининг проект наречен „ Creative Penpals “ кој опфаќа ученици од Португалија, Шпанија, Турција, Полска и Македонија и со кој учениците го практикуваа пишувањето на англиски јазик низ разни активности во мај и јуни месец 2021 Повеќе …

Дисеминација на обука за „Основи на алгоритам и кодирање“

Во рамките на Ерасмус+ проектот за мобилност на вработените во училишното образование беше извршена дисеминација на наставниот кадар на тема „Основи на алгоритам и кодирање. Учество зеде наставниот кадар од одделенска настава. Наставниците се стекнаа со знаења од областа на Повеќе …

ОГЛАС за упис во ПРВО одделение во учебната 2021/22 година

Република Северна Македонија ООУ„Дебрца“ с. БелчиштаБр. 03-184/121.04.2021 Врз основ на член 60 и член 183  од Закон за основно образование (Сл весник на РСМ 161/2019), ООУ „Дебрца“ с. Белчишта  на ден 21.04.2021 година го објавува следниов О Г Л А Повеќе …

Отворен ден

Оваа учебна година со запазување на сите здравствени протоколи, во рамките на ученичката иницијатива беа реализирани низа активности за Отворен ден во ООУ Дебрца, по предметот Граѓанско образование. Иницијатори и Реализатори на активностите беа нашите ученици од 8 и 9 Повеќе …

Нови насоки и препораки при одржување на настава на далечина од 24.11.2020г.

Почитувани наставници, ученици и родители. Почнувајќи од 24.11.2020 година, започнуваат да се применуваат некои нови препораки за наставниците и учениците кои следат настава на далечина. Од страна на националните обучувачи беше одржана онлајн презентација на нашите училишни обучувачи со цел Повеќе …