„Креативни пријатели со допишување“ Creative Penpals

Нашето училиште учествуваше во еТвининг проект наречен „ Creative Penpals “ кој опфаќа ученици од Португалија, Шпанија, Турција, Полска и Македонија и со кој учениците го практикуваа пишувањето на англиски јазик низ разни активности во мај и јуни месец 2021 Повеќе …

ОГЛАС за упис во ПРВО одделение во учебната 2021/22 година

Република Северна Македонија ООУ„Дебрца“ с. БелчиштаБр. 03-184/121.04.2021 Врз основ на член 60 и член 183  од Закон за основно образование (Сл весник на РСМ 161/2019), ООУ „Дебрца“ с. Белчишта  на ден 21.04.2021 година го објавува следниов О Г Л А Повеќе …

Отворен ден

Оваа учебна година со запазување на сите здравствени протоколи, во рамките на ученичката иницијатива беа реализирани низа активности за Отворен ден во ООУ Дебрца, по предметот Граѓанско образование. Иницијатори и Реализатори на активностите беа нашите ученици од 8 и 9 Повеќе …

Конституиран новиот ученички парламент

На 02.11.2020 година се реализираше конститутивна седница на Ученички парламент.Директорот и психологот на училиштето ги запознаа учениците со работата на Ученичкиот парламент, која е неговата улога и даде насоки за негово понатамошно работење.Преку електронско гласање за Претседател на Ученичкиот парламент Повеќе …

Патронат на училиштето 11 Ноември

Старо е нашето училиште, со долга училишна традиција, а сепак е ново и подготвено за уште многу генерациски победи и знаења ! Денес е нашиот патронат 77 годишнината од формирањето на Првата Македонско- косовска народно ослободителна ударна пролетерска бригада. Одбележувањето Повеќе …

Учениците од ООУ„ДЕБРЦА“ седнуваат во училишните клупи и ќе следат настава со физичко присуство

После добиена официјална согласност од надлежните институции нашите ученици седнуваат во училишните клупи под посебни протоколи. Имено на почетокот на учебната година училиштето доби делумна согласност за настава со физичко присуство, каде учениците од 6-9 одделение од подрачните училишта во Повеќе …

Дисеминација на обуката за НПДУ

Откако ни беа доставени кориснички имиња и лозинки за пристап целиот наставен кадар, од 21-23 септември согласно агендата и фазите за обука на наставниот кадар во нашето училиште беше извршена дисеминација на обуката за работа во Националната платформа за далечинско Повеќе …

Обука на училишни обучувачи од страна на национален обучувач

Од 17-19 септември беше одржана онлајн обука од страна на 30 национални обучувачи назначени од МОН. Од нашето училиште учество зедоа наставниците Даниел Аврамоски, Ерлинда Села, Жаклина Милошеска, Павлина Гаврилоска-Палоска и Ирена Протугер. Овие петмина наставници во следната фаза треба Повеќе …

Општински натпревар по Математика

На 29-ти Февруари во Подрачното училиште во с.Требеништа се одржа Општински натпревар по математика на кој учествуваа ученици од 4-то, 5-то, 7-мо, 8-мо и 9-то одделение.На натпреварот беа постигнати следните резултати:– Анастасија Тупанческа од 4то одделение под менторство на Пере Повеќе …