Stranica so napisi

Документарен филм

Убавините на Мешеишта преку објективот на учениците од работа на час Документарен филм. Реализатори: Давид Целакоски и Леона Тороманоска. Ментор: Татјана Новеска – Наставник по Македонски јазик ПУ с.Мешеишта

Известување за изборни предмети за VIII и IX одделение – 2024/2025

Почитувани родители, Ве известуваме дека преку класните раководители ќе добиете линк за анкета со понудени изборни предмети од кои ќе треба да изберете еден.

КОНКУРС за избор на ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА за учебната 2023-2024 година!

Република Северна Македонија ОOУ„Дебрца“с. Белчишта Бр.03-174/2 28.05.2024 Општинското основно училиште „Дебрца“ с. Белчишта, Општина Дебрца согласно член 75 став 3 од Законот за основното образование (Службен весник на РСМ бр. 161/2019) и Правилникот за номинирање, избор и прогласување на ученик Повеќе …

Денес ООУ „ДЕБРЦА“ го слави својот Патронат!

Со пораката ,,Најдобар начин да ја предвидиш иднината е да ја создадеш”, денес ООУ ,,Дебрца” го прослави својот Патронат и покажа што остава во иднина: деца кои знаат да ја создадат, учејќи од минатите генерации. Со поздравен говор, директорката на Повеќе …

Наградени ликовни и литературни творби

По повод патрониот празник на училиштето, беше распишан конкурс за избор на најдобри ликовни и литературни творби. Комисијата задолжена за прегледување на пристигнатите творби ги избра следните за најдобри: Наградени литературни творби – одделенска настава (I-V) I – Награда Јан Повеќе …

Патронен празник на училиштето

Почитувани! Ве покануваме на одбележувањето на патрониот празник на училиштето кое ќе се одржи на 10.11.2023 во просториите на ООУ „ДЕБРЦА“ во с. Белчишта.