Stranica so napisi

Денес ООУ „ДЕБРЦА“ го слави својот Патронат!

Со пораката ,,Најдобар начин да ја предвидиш иднината е да ја создадеш”, денес ООУ ,,Дебрца” го прослави својот Патронат и покажа што остава во иднина: деца кои знаат да ја создадат, учејќи од минатите генерации. Со поздравен говор, директорката на Повеќе …

Наградени ликовни и литературни творби

По повод патрониот празник на училиштето, беше распишан конкурс за избор на најдобри ликовни и литературни творби. Комисијата задолжена за прегледување на пристигнатите творби ги избра следните за најдобри: Наградени литературни творби – одделенска настава (I-V) I – Награда Јан Повеќе …

Патронен празник на училиштето

Почитувани! Ве покануваме на одбележувањето на патрониот празник на училиштето кое ќе се одржи на 10.11.2023 во просториите на ООУ „ДЕБРЦА“ во с. Белчишта.

КОНКУРС за избор на ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА за учебната 2022-2023 година!

Република Северна Македонија ОOУ„Дебрца“с. Белчишта Бр.03-154/2 12.05.2023 Општинското основно училиште „Дебрца“ с. Белчишта, Општина Дебрца согласно член 75 став 3 од Законот за основното образование (Службен весник на РСМ бр. 161/2019) и Правилникот за номинирање, избор и прогласување на ученик Повеќе …

ОГЛАС за упис во ПРВО одделение во учебната 2023/24 година!

Република Северна Македонија ООУ„Дебрца“ с. Белчишта Бр. 08-135/1 20.04.2023 Врз основ на член 60 и член 183  од Закон за основно образование (Сл весник на РСМ 161/2019), ООУ „Дебрца“ с. Белчишта  на ден 20.04.2023  година го објавува следниов О Г Повеќе …

Трето место на наши ученици во рамките на проектот „Холокаустот низ призмата на детските очи“

Во рамките на проектот Холокаустот низ призмата на детските очи во организација на Фондот на Холокаустот на Евреите од Македонија и Меморијалниот центар на Холокаустот беше организиран натпревар за изработка на креативни честитки со порака до другарче жртва на холокаустот. Повеќе …

Проект „Евакуација“

Денес во ООУ „Дебрца“ с. Белчишта започна реализацијата на проектот-показна вежба: „Евакуација од пожар и укажување прва помош“ со првата фаза, презентација на учениците за тоа како настануваат пожарите, што е важно да се знае за да се избегне пожар Повеќе …