Настава

Организација на наставата во учебната 2020/2021 година

Распоред на ѕвонење

Настава со физичко присуство

ЧасВреметрање
1.08:00 – 08:30
2.08:35 – 09:05
3.09:10 – 09:40
ОДМОР
4.09:55 – 10:25
5.10:30 – 11:00
6.11:05 – 11:35
7.11:40 – 12:10
*Освен во ПУ Требеништа каде големиот одмор е после 2 час.

Распоред на часови

>>>Препораки за однесување на наставниците и учениците за време на наставата од далечина