Настава

Организација на наставата во учебната 2021/2022 година

Распоред на ѕвонење

Настава со физичко присуство

ЧасВреметрање
1.08:00 – 08:40
2.08:45 – 09:25
ОДМОР
3.9:45-10:25
4.10:30 – 11:10
ОДМОР
5.11:20 – 12:00
6.12:05 – 12:45
7.12:50 – 13:30
*Учениците од I одделение се водат по свој распоред.

Распоред на часови

 • ЦОУ Белчишта – I,II,III | IV,V | VI,VII,VIII,IX
 • ПУ Лешани – I | III | IV | V | VI,VII,VIII,IX
 • ПУ Мешеишта – I | II | III | IV,V | VI,VII,VIII,IX
 • ПУ Требеништа – I,II,III | IV | VI,VII,VIII,IX
 • ПУ Оровник – I,II,III | IV,V
 • ПУ Горенци – III (MAK) | III,IV,V (ALB)
 • ПУ Волино – I | II | III | IV | V
 • ПУ Ботун – I | II | III | IV | V
 • ПУ Злести – I | III | V
 • ПУ Велмеј – III
 • ПУ Издеглавје – III

Протокол за постапување на основните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците од учебната 2021/2022 година

План за одржување на наставата во основните и средните училишта во учебната 2021/2022 година.

Препораки за однесување на наставниците и учениците за време на наставата од далечина