КОНКУРС за избор на ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА за учебната 2022-2023 година!

Република Северна Македонија ОOУ„Дебрца“с. Белчишта Бр.03-154/2 12.05.2023 Општинското основно училиште „Дебрца“ с. Белчишта, Општина Дебрца согласно член 75 став 3 од Законот за основното образование (Службен весник на РСМ бр. 161/2019) и Правилникот за номинирање, избор и прогласување на ученик Повеќе …

ОГЛАС за упис во ПРВО одделение во учебната 2023/24 година!

Република Северна Македонија ООУ„Дебрца“ с. Белчишта Бр. 08-135/1 20.04.2023 Врз основ на член 60 и член 183  од Закон за основно образование (Сл весник на РСМ 161/2019), ООУ „Дебрца“ с. Белчишта  на ден 20.04.2023  година го објавува следниов О Г Повеќе …

СООПШТЕНИЕ за учениците од Прво одделение

Се известуваат родителите и учениците за прво одделение учебна 2021-2022 година да бидат присутни на 1 Септември 2021 г. во централното училиште во с.Белчишта во 9 часот, поради одржување на мала свечена церемонија по повод започнувањето на новата учебна година.

ОГЛАС за упис во ПРВО одделение во учебната 2021/22 година

Република Северна Македонија ООУ„Дебрца“ с. БелчиштаБр. 03-184/121.04.2021 Врз основ на член 60 и член 183  од Закон за основно образование (Сл весник на РСМ 161/2019), ООУ „Дебрца“ с. Белчишта  на ден 21.04.2021 година го објавува следниов О Г Л А Повеќе …