Известување за изборни предмети за VIII и IX одделение – 2024/2025

Почитувани родители, Ве известуваме дека преку класните раководители ќе добиете линк за анкета со понудени изборни предмети од кои ќе треба да изберете еден.

КОНКУРС за избор на ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА за учебната 2022-2023 година!

Република Северна Македонија ОOУ„Дебрца“с. Белчишта Бр.03-154/2 12.05.2023 Општинското основно училиште „Дебрца“ с. Белчишта, Општина Дебрца согласно член 75 став 3 од Законот за основното образование (Службен весник на РСМ бр. 161/2019) и Правилникот за номинирање, избор и прогласување на ученик Повеќе …

ОГЛАС за упис во ПРВО одделение во учебната 2023/24 година!

Република Северна Македонија ООУ„Дебрца“ с. Белчишта Бр. 08-135/1 20.04.2023 Врз основ на член 60 и член 183  од Закон за основно образование (Сл весник на РСМ 161/2019), ООУ „Дебрца“ с. Белчишта  на ден 20.04.2023  година го објавува следниов О Г Повеќе …

СООПШТЕНИЕ за учениците од Прво одделение

Се известуваат родителите и учениците за прво одделение учебна 2021-2022 година да бидат присутни на 1 Септември 2021 г. во централното училиште во с.Белчишта во 9 часот, поради одржување на мала свечена церемонија по повод започнувањето на новата учебна година.