ОБУКА: „Инклузивно образование“

Во рамките на редовниот професионален развој на наставниот кадар за време на зимскиот распуст на учениците се обука со која наставниците се стекнаа со начините на менаџирање на различностите во училницата.

Напишете коментар