Отворен ден

Оваа учебна година со запазување на сите здравствени протоколи, во рамките на ученичката иницијатива беа реализирани низа активности за Отворен ден во ООУ Дебрца, по предметот Граѓанско образование. Иницијатори и Реализатори на активностите беа нашите ученици од 8 и 9 одделение под менторство на наставниците Далиборка Симоновска и Николче Андрески а со Поддршка од раководството и стручната служба на училиштето како и дел од наставниците кои соработуваа при реализацијата. Активностите се реализираа под мотото #ЗаедноДоПодобро и се сумирани во видео.