СООПШТЕНИЕ за учениците од Прво одделение

Се известуваат родителите и учениците за прво одделение учебна 2021-2022 година да бидат присутни на 1 Септември 2021 г. во централното училиште во с.Белчишта во 9 часот, поради одржување на мала свечена церемонија по повод започнувањето на новата учебна година.