Соопштение до учениците од 6-9 одделение од ПУ Мешеишта и ПУ Требеништа

ООУ „Дебрца“ им се соопштува на учениците од 6-9 одделение во подрачните училишта Мешеишта и Требеништа дека доби почнувајќи од утре (7.10.2020) наставата ја продолжуваат со физичко присуство во своите училишта. Оваа промена е по одлуката од МОН по добиена дозвола за изведување на настава со физичко присуство. За сите ученици е изготвен распоред на доаѓање и заминување и ќе бидат спроведувани сите протоколи за организирање на настава со физичко присуство како и за превозот на ученици за кој подетално ќе бидете запознаени од вашите одделенски раководители. Апелираме до сите ученици да се придржуваат на сите правила воспоставени од училиштето.