Патронат на училиштето 11 Ноември

Старо е нашето училиште, со долга училишна традиција, а сепак е ново и подготвено за уште многу генерациски победи и знаења ! Денес е нашиот патронат 77 годишнината од формирањето на Првата Македонско- косовска народно ослободителна ударна пролетерска бригада. Одбележувањето ќе се реализира во согласност со пропишаните мерки на Владата заради здравствената состојба во земјава. Честит нека ни е!

Директор,
Билјана Славевска