ИЗВЕСТУВАЊЕ до родителите на учениците од основните и средните училишта за потребните конфигурации на ИТ уредите за користење на Националната платформа за учење на далечина

Почитувани родители!

За следење на онлајн настава и можност вашето дете да може да ги искористи сите можности за учење преку националната платформа Министерството за Образование и наука изготви насоки за родителите кои имаат во план набавување на компјутерски уред. Документот можете да го погледнете на следниот линк: