Нови насоки и препораки при одржување на настава на далечина од 24.11.2020г.

Почитувани наставници, ученици и родители. Почнувајќи од 24.11.2020 година, започнуваат да се применуваат некои нови препораки за наставниците и учениците кои следат настава на далечина. Од страна на националните обучувачи беше одржана онлајн презентација на нашите училишни обучувачи со цел спроведување на новите препораки како и одржување на дисеминација на останатиот наставен кадар за новиот начин на учење на далечина со алатката Microsoft Teams, како и некои совети и новини во оваа алатка за поголема сигурност и контрола и подобрување на квалитетот на онлајн наставата. Препораките можете да ги прочитате на линкот во продолжение: