Раководител на ПУ

Раководителите во подрачните училишта ја координираат работата на подрачното училиште:

Раководители на подрачни училишта:

Далиборка Сајческа-Симоновска
-ПУ Требеништа, ПУ Волино, ПУ Горенци, ПУ Оровник-

Жаклина Милошеска
-ПУ Мешеишта-

Милена Јолакоска
-ПУ Лешани, ПУ Велмеј, ПУ Злести