За училиштето

*Кликнете на некоја од локацијата на училишните згради за повеќе информации…