Добредојдовте

Општинско основно училиште за учениците од I – IX одделение на територијата на општина ДЕБРЦА.