INCLUDE ME IN

ERASMUS +,клучна акција 2 : ,, INCLUDE ME IN”

Вид на активностЕразмус проект
Наслов на активностаКА229   еразмус проект ,, INCLUDE ME IN”
Наставник реализатор и вклучени наставнициКоординатор на проект Далиборка С. Симоновска Лице за контакт Соња Г Љулкова според потребите на проектот тимот ќе ангажира и други наставници од училиштето
Вклучени ученициУченици од  ОУ ,,Дебрца,, -с. Белчишта 11-14 години
План за реализацијаПроектот е планирано да се реализира со заеднички активности во кои учествуваат училишта од Италија, Турција и Романија, во кои исто така се предвидени мобилности на наставници со ученици  
Временска рамка2020-2022
Начин на финансирање Европска Комисија
Очекувани резултатиОвозможување еднакви можности за лицата со посебни потреби рамноправно да учествуваат во меѓународен проект, -подеталните цели се наведени во проектната документација
Доказни материјалиВидео и фото материјали, паноа, брошури, сертификати, бординг карти, флаери, постери, веб страна,