CULTURAL AMBASSADORS

ERASMUS +,клучна акција 2 :  ,, Cultural ambassadors”

Вид на активностЕразмус проект
Наслов на активностаКА229   еразмус проект ,, Cultural ambassadors”
Наставник реализатор и вклучени наставнициКоординатор на проект Соња Г Љулкова Лице за контакт Соња Г Љулкова Далиборка С Симоновска , Павлина Г Палоска (Еразмус тим ) -според потребите на проектот тимот ќе ангажира и други наставници од училиштето
Вклучени ученициУченици од  ОУ ,,Дебрца,, -с. Белчишта 11-14 години
План за реализацијаПроектот е планирано да се реализира со заеднички активности во кои учествуваат училишта од  Турција, Романија, Бугарија, Португалија во кои исто така се предвидени мобилности на наставници со ученици  
Временска рамка2020-2022
Начин на финансирање Европска Комисија
Очекувани резултатиЗапознавање со различните култури на земјите преку заеднички организирани активности -подеталните цели се наведени во проектната документација
Доказни материјалиВидео и фото материјали, паноа, брошури, сертификати, бординг карти, флаери, постери, веб страна,