Почеток на онлајн настава

Почитувани,
ученици, родители согласно заклучоците на Владата во однос на ширењето на Cоvid-19 и донесената одлука за прекин на воспитно- образовниот процес, а во однос на наставата Ве информираме дека од утре 19.03.2020 година Четврток, нашето училиште започнува со online настава. За таа цел формирани се FB групи по одделенија.
Вашите одделенски раководители/класни раководители ќе Ви испратат покана за прием во групата.
Во секоја група секојдневно ќе се прикачуваат наставни содржини согласно распоредот на часови кој треба да се реализираат во текот на денот.
Ве замолувам да се придржувате кон насоките дадени од одделенски раководители/класни раководители со цел непречено одвивање на наставниот процес.
Со почит,