Известување за изборни предмети за VIII и IX одделение – 2024/2025

Почитувани родители,

Ве известуваме дека преку класните раководители ќе добиете линк за анкета со понудени изборни предмети од кои ќе треба да изберете еден.