Ученички парламент

Викторија Печоска
Претседател
Јасна Петреска
Заменик-претседател
Бобан Мијакоски
Секретар

Документи

Пријава за избор претседател на ученички парламент
Превземи: .docx | .pdf

  • Конституиран новиот ученички парламент
    На 02.11.2020 година се реализираше конститутивна седница на Ученички парламент.Директорот и психологот на училиштето ги запознаа учениците со работата на Ученичкиот парламент, која е неговата улога и даде насоки за негово понатамошно работење.Преку електронско гласање за Претседател на Ученичкиот парламент Повеќе …