Документарен филм

Убавините на Мешеишта преку објективот на учениците од работа на час Документарен филм.

Реализатори: Давид Целакоски и Леона Тороманоска.

Ментор: Татјана Новеска – Наставник по Македонски јазик

ПУ с.Мешеишта

Леона Тороманоска
Давид Целакоски