Учениците од ООУ„ДЕБРЦА“ седнуваат во училишните клупи и ќе следат настава со физичко присуство

После добиена официјална согласност од надлежните институции нашите ученици седнуваат во училишните клупи под посебни протоколи. Имено на почетокот на учебната година училиштето доби делумна согласност за настава со физичко присуство, каде учениците од 6-9 одделение од подрачните училишта во Повеќе …

Дисеминација на обуката за НПДУ

Откако ни беа доставени кориснички имиња и лозинки за пристап целиот наставен кадар, од 21-23 септември согласно агендата и фазите за обука на наставниот кадар во нашето училиште беше извршена дисеминација на обуката за работа во Националната платформа за далечинско Повеќе …

Обука на училишни обучувачи од страна на национален обучувач

Од 17-19 септември беше одржана онлајн обука од страна на 30 национални обучувачи назначени од МОН. Од нашето училиште учество зедоа наставниците Даниел Аврамоски, Ерлинда Села, Жаклина Милошеска, Павлина Гаврилоска-Палоска и Ирена Протугер. Овие петмина наставници во следната фаза треба Повеќе …

Општински натпревар по Математика

На 29-ти Февруари во Подрачното училиште во с.Требеништа се одржа Општински натпревар по математика на кој учествуваа ученици од 4-то, 5-то, 7-мо, 8-мо и 9-то одделение.На натпреварот беа постигнати следните резултати:– Анастасија Тупанческа од 4то одделение под менторство на Пере Повеќе …

ОБУКА: „Инклузивно образование“

Во рамките на редовниот професионален развој на наставниот кадар за време на зимскиот распуст на учениците се обука со која наставниците се стекнаа со начините на менаџирање на различностите во училницата.