Учениците од ООУ„ДЕБРЦА“ седнуваат во училишните клупи и ќе следат настава со физичко присуство

После добиена официјална согласност од надлежните институции нашите ученици седнуваат во училишните клупи под посебни протоколи. Имено на почетокот на учебната година училиштето доби делумна согласност за настава со физичко присуство, каде учениците од 6-9 одделение од подрачните училишта во Повеќе …

Соопштение до учениците од 6-9 одделение од ПУ Мешеишта и ПУ Требеништа

ООУ „Дебрца“ им се соопштува на учениците од 6-9 одделение во подрачните училишта Мешеишта и Требеништа дека доби почнувајќи од утре (7.10.2020) наставата ја продолжуваат со физичко присуство во своите училишта. Оваа промена е по одлуката од МОН по добиена Повеќе …

!!!Важно соопштение до родителите и учениците

Почитувани ученици и родители, Родители и ученици во текот на денешниот ден од страна на Вашите класни раководители ќе Ви бидат доставени корисничките профили за активирање на Вашите лични кориснички сметки за најава на Националната платформа за онлајн учење. Ве Повеќе …

ИЗВЕСТУВАЊЕ до родителите на учениците од основните и средните училишта за потребните конфигурации на ИТ уредите за користење на Националната платформа за учење на далечина

Почитувани родители! За следење на онлајн настава и можност вашето дете да може да ги искористи сите можности за учење преку националната платформа Министерството за Образование и наука изготви насоки за родителите кои имаат во план набавување на компјутерски уред. Повеќе …

Дисеминација на обуката за НПДУ

Откако ни беа доставени кориснички имиња и лозинки за пристап целиот наставен кадар, од 21-23 септември согласно агендата и фазите за обука на наставниот кадар во нашето училиште беше извршена дисеминација на обуката за работа во Националната платформа за далечинско Повеќе …

Обука на училишни обучувачи од страна на национален обучувач

Од 17-19 септември беше одржана онлајн обука од страна на 30 национални обучувачи назначени од МОН. Од нашето училиште учество зедоа наставниците Даниел Аврамоски, Ерлинда Села, Жаклина Милошеска, Павлина Гаврилоска-Палоска и Ирена Протугер. Овие петмина наставници во следната фаза треба Повеќе …

Оглас за запишување на ученици во I одделение (2020/2021)

Пријава за запишување на ученици во прво одделение за учебната 2020/2021 година.

Е- училница – ЕДУИНО

Драги ученици, наставници и родители, Е – Училница е место на кое ќе најдете видео лекции за предметите кои се изучуваат во училиште. Овие видео лекции се направени од наставници ширум земјата со цел да послужат како дополнителен ресурс во Повеќе …

Почеток на онлајн настава

Почитувани,ученици, родители согласно заклучоците на Владата во однос на ширењето на Cоvid-19 и донесената одлука за прекин на воспитно- образовниот процес, а во однос на наставата Ве информираме дека од утре 19.03.2020 година Четврток, нашето училиште започнува со online настава. Повеќе …